Telefonbuch Bochum - Velsstraße - Namen suchen

Telefonbuch Bochum, Velsstraße – Unter der Adresse: Velsstraße in Bochum nach Namen suchen. Finden Sie die Suchergebnisse auf telefonbuch-suche.com


A

Iryna Aleksyeyeva
Velsstraße 17, 44803 Bochum

B

Bärbel-Renate Bals
Velsstraße 30 A, 44803 Bochum

Ewald Bals
Velsstraße 30 A, 44803 Bochum

Franz J. Becker
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Reinhold Berger
Velsstraße 29, 44803 Bochum

Silvia Bertram
Velsstraße 82, 44803 Bochum

Wolfgang Borkenstein
Velsstraße 8, 44803 Bochum

Lüder Bornemann
Velsstraße 120, 44803 Bochum

Elisabeth Braun
Velsstraße 113, 44803 Bochum

Carmen Bredenbals
Velsstraße 120, 44803 Bochum

Agnes Brock
Velsstraße 52, 44803 Bochum

Tanja Buck
Velsstraße 117, 44803 Bochum

C

Christel Caprasse
Velsstraße 23, 44803 Bochum

Peter Caprasse
Velsstraße 23, 44803 Bochum

Robert Croyle
Velsstraße 26, 44803 Bochum

Pietro Curatolo
Velsstraße 119, 44803 Bochum

D

Klaus Daniel
Velsstraße 42, 44803 Bochum

Gerd Druffel
Velsstraße 108, 44803 Bochum

Sven Duda
Velsstraße 52, 44803 Bochum

A. Dönges-Sippel
Velsstraße 130, 44803 Bochum

E

Bärbel Eckert
Velsstraße 29, 44803 Bochum

Reinhard Elke
Velsstraße 89, 44803 Bochum

Peter Ennenbach
Velsstraße 95, 44803 Bochum

F

Lieselotte Fiebert
Velsstraße 44, 44803 Bochum

Fritz-Günter Fischer
Velsstraße 1, 44803 Bochum

Gabriele Fischer
Velsstraße 26, 44803 Bochum

G. Foit
Velsstraße 16, 44803 Bochum

Heinz Franke
Velsstraße 99, 44803 Bochum

Norbert Franke
Velsstraße 102, 44803 Bochum

Hans-Werner Franzen
Velsstraße 122, 44803 Bochum

Daniel Friebel
Velsstraße 92, 44803 Bochum

Fritsch
Velsstraße 52, 44803 Bochum

Fritten-Werkstatt
Velsstraße 109, 44803 Bochum

Heinz Frühling
Velsstraße 95, 44803 Bochum

G

Helga Gillandt
Velsstraße 17, 44803 Bochum

G. Glinz
Velsstraße 46, 44803 Bochum

Guido Goj
Velsstraße, 44803 Bochum

Hedwig Goj
Velsstraße, 44803 Bochum

Barbara Grah
Velsstraße 38, 44803 Bochum

Adam Josef Grubert
Velsstraße 124, 44803 Bochum

Gertrud Grundei
Velsstraße 17, 44803 Bochum

H

Eva Haas-Ernzerhoff
Velsstraße 36, 44803 Bochum

Wilhelm Halstenberg
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Karl-Heinz Heiß
Velsstraße 97, 44803 Bochum

Ina Helbig
Velsstraße 17, 44803 Bochum

Anni Hellmann
Velsstraße 28, 44803 Bochum

Delfried Herrmann
Velsstraße 46, 44803 Bochum

Harald Herrmann
Velsstraße 42, 44803 Bochum

Silke Hinerasky
Velsstraße 32 A, 44803 Bochum

Werner Hinerasky
Velsstraße 32 A, 44803 Bochum

Rainer Hirschhausen
Velsstraße 90, 44803 Bochum

Gertrud Hoffmann
Velsstraße 44, 44803 Bochum

Johanna Höthker
Velsstraße 46, 44803 Bochum

J

Anton Jacobi
Velsstraße 16, 44803 Bochum

Erik Jan
Velsstraße 82, 44803 Bochum

Heribert Janßen
Velsstraße 29, 44803 Bochum

Karin Janßen
Velsstraße 29, 44803 Bochum

Gertrud Jörges
Velsstraße 101, 44803 Bochum

Johann Jörges
Velsstraße 101, 44803 Bochum

Martina Jörges
Velsstraße 101, 44803 Bochum

K

Heinrich Kaptscha
Velsstraße 50, 44803 Bochum

Hermann Karl
Velsstraße 52, 44803 Bochum

Manfred Karwelies
Velsstraße 121, 44803 Bochum

Kurt Katolla
Velsstraße 119, 44803 Bochum

Wolfgang Kaufhold
Velsstraße 38, 44803 Bochum

Ruth Kersting
Velsstraße 4, 44803 Bochum

Willi Kissmann
Velsstraße 36, 44803 Bochum

Rudolf Klauke
Velsstraße 93, 44803 Bochum

Robert Knobloch
Velsstraße 101, 44803 Bochum

Roman Kolesnyk
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Hans Josef Kolligs
Velsstraße 14, 44803 Bochum

Ralf Komosinski
Velsstraße 126, 44803 Bochum

Ursula Kotzur
Velsstraße 48, 44803 Bochum

Gerd Kowal
Velsstraße 89, 44803 Bochum

Claudia Kutta
Velsstraße 127, 44803 Bochum

Detlef Kutta
Velsstraße 127, 44803 Bochum

L

Elisabeth Labedzki-Hakenberg
Velsstraße 29, 44803 Bochum

Kathrin Lampert
Velsstraße 130, 44803 Bochum

Ingeborg Leis
Velsstraße 36, 44803 Bochum

Reimund Leis
Velsstraße 36, 44803 Bochum

Rainer Limburg
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Katharina Lindenbaum
Velsstraße 124, 44803 Bochum

Gertrud Lingemann
Velsstraße 15, 44803 Bochum

Hans Lingemann
Velsstraße 15, 44803 Bochum

Elisabeth Lombeck
Velsstraße 130, 44803 Bochum

M

Karl-Heinz Maasjost
Velsstraße 17, 44803 Bochum

E. Mann
Velsstraße 17, 44803 Bochum

Jutta Martin
Velsstraße 14, 44803 Bochum

Werner Meier
Velsstraße 46, 44803 Bochum

Klaus Merkel
Velsstraße 44, 44803 Bochum

Paul Messing
Velsstraße 132, 44803 Bochum

Gudrun Molitor
Velsstraße 93, 44803 Bochum

Sven Muhr
Velsstraße 121, 44803 Bochum

Mathias Müllark
Velsstraße 16, 44803 Bochum

N

Doris Napp
Velsstraße 38, 44803 Bochum

Horst Neuhaus
Velsstraße 52, 44803 Bochum

I. Neveling
Velsstraße 48, 44803 Bochum

Jens Nickel
Velsstraße 16, 44803 Bochum

O

Helmut Olbers
Velsstraße 6, 44803 Bochum

P

Thorsten Pannenborg
Velsstraße 50, 44803 Bochum

Ingeborg Partmann
Velsstraße 2, 44803 Bochum

Dieter Paul
Velsstraße 40, 44803 Bochum

Horst Paßmann
Velsstraße 120, 44803 Bochum

Ewald Piekarski
Velsstraße 40, 44803 Bochum

Werner Piontek
Velsstraße 40, 44803 Bochum

Muharem Pireva
Velsstraße 121, 44803 Bochum

Yuliya Pivovarova
Velsstraße 121, 44803 Bochum

R

Ramona Reck
Velsstraße 42, 44803 Bochum

Johannes Respondek
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Walter Ressel
Velsstraße 34 A, 44803 Bochum

Josef Riese
Velsstraße 52, 44803 Bochum

S

Heinz Sach
Velsstraße 36, 44803 Bochum

B. Sauerhoff
Velsstraße 36, 44803 Bochum

J. Sauerhoff
Velsstraße 36, 44803 Bochum

Erhard Schadwinkel
Velsstraße 36, 44803 Bochum

H. Schmidt
Velsstraße 48, 44803 Bochum

Annett Schubert
Velsstraße 82, 44803 Bochum

Herbert Schulte
Velsstraße 48, 44803 Bochum

Karsten Schulz
Velsstraße 80, 44803 Bochum

Wilfried Schäfer
Velsstraße, 44803 Bochum

Ilse-Dore Seidlitz
Velsstraße 93, 44803 Bochum

Henning Seifert
Velsstraße 30 A, 44803 Bochum

Nicole Sepp
Velsstraße 13, 44803 Bochum

Kerstin Siegmund
Velsstraße 36, 44803 Bochum

M. Sippel
Velsstraße 130, 44803 Bochum

Wolfgang Sippel
Velsstraße 130, 44803 Bochum

H. Sombrowski
Velsstraße 12, 44803 Bochum

Axel Striebeck
Velsstraße 88, 44803 Bochum

Hans-Werner Striebeck
Velsstraße 88, 44803 Bochum

Heinrich Strongowski
Velsstraße 48, 44803 Bochum

Konrad Syring
Velsstraße 40, 44803 Bochum

T

Adelgunde Tacke
Velsstraße 30 A, 44803 Bochum

Michael Tampier
Velsstraße 101 A, 44803 Bochum

L. Tenten
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Ingeborg Twarkowski
Velsstraße 2, 44803 Bochum

W

Gudrun Wallek
Velsstraße 7, 44803 Bochum

H. Waßmuth
Velsstraße 44, 44803 Bochum

Wegener
Velsstraße 101, 44803 Bochum

Uwe Wegner
Velsstraße 2, 44803 Bochum

Reinhard Weidenfeld
Velsstraße 48, 44803 Bochum

Josef Weiland
Velsstraße 25, 44803 Bochum

Hermann Werner
Velsstraße 50, 44803 Bochum

Joachim Westermann
Velsstraße 24, 44803 Bochum

Helga Wetter
Velsstraße 108, 44803 Bochum

Ulrich Wibbeling
Velsstraße 104, 44803 Bochum

Franz-Josef Wickenburg
Velsstraße 7, 44803 Bochum

Peter Wienand
Velsstraße 15, 44803 Bochum

Czeslaw Wilkiewicz
Velsstraße 124, 44803 Bochum

Gerhard Wille
Velsstraße 89, 44803 Bochum

G. Wolter
Velsstraße 36, 44803 Bochum

Z

Lyubow Zhytomyrska
Velsstraße 21, 44803 Bochum

Gerhard Zickert
Velsstraße 40, 44803 Bochum